PEER-REVIEWED ARTICLES

Koskinen, Inkeri. 2023. We Have No Satisfactory Social Epistemology of AI-Based Science. Social Epistemology.

Koskinen, Inkeri. 2023. Participation and Objectivity. Philosophy of Science 90(2), 413-432.

Eigi-Watkin, Jaana & Koskinen, Inkeri. 2023. Reasoning by analogy and the transdisciplinarian’s circle: on the problem of knowledge transfer across cases in transdisciplinary research. Sustainability Science 18, 1343–1353.

Koskinen, Inkeri. 2023. Societal impact in research collaborations beyond the boundaries of sciencePerspectives on Science.

Koskinen, Inkeri. 2022. How institutional solutions meant to increase diversity in science fail. Synthese 200, 483.

Koskinen, Inkeri. 2022. Reactivity as a tool in emancipatory activist researchEuropean Journal for Philosophy of Science 12, 65.

Koskinen, Inkeri & Rolin, Kristina. 2022. Distinguishing between legitimate and illegitimate roles for values in transdisciplinary researchStudies in History and Philosophy of Science 91, 191-198.

Koskinen, Inkeri. 2021. Objectivity in contexts: withholding epistemic judgement as a strategy for mitigating collective bias. Synthese 199, 211–225.

Koskinen, Inkeri. 2020. Defending a risk account of scientific objectivity. The British Journal for the Philosophy of Science 71:4, 1187–1207.

Nagatsu, M., Davis, T., DesRoches, C. T., Koskinen, I., MacLeod, M., Stojanovic, M., and Thorén, H. 2020. Philosophy of Science for Sustainability Science. Sustainability Science 15, 1807–1817.

Koskinen, Inkeri and Rolin, Kristina. 2019. Scientific/intellectual movements remedying epistemic injustice: The case of Indigenous studies. Philosophy of Science 86:5, 1052–1063.

Koskinen, Inkeri. 2018. Miksi tieteilijöiden kannattaa tehdä yhteistyötä taiteilijoiden kanssa [Why scientists should collaborate with artists.] Ajatus 75, 93–119.

Koskinen, Inkeri. 2018. Voiko se olla objektiivista? Tieteenulkoinen tieto ja yhteistyö soveltavassa kulttuurintutkimuksessa [Can it be objective? Extra-academic knowledge and collaboration in applied cultural research]. In P. Hämeenaho, T. Suopajärvi and J. Ylipulli (eds.), Soveltava kulttuurintutkimus [Applied cultural research]. Helsinki: Finnish Literature Society, 129–154.

Koskinen, Inkeri. 2017. Where is the epistemic community? On democratisation of science and social accounts of objectivity. Synthese 194:12, 4671–4686.

Koskinen, Inkeri. 2016. Objektiivisuus humanistisissa tieteissä [Objectivity in the humanities]. Niin & näin 4/2016, 35–42. 

Kokkonen, Tomi & Koskinen, Inkeri. 2016. Genres as Real Kinds and Projections: Homeostatic Property Clusters in Folklore and Art. In Frog and K. Koski (eds.), Genre – Text – Interpretation. Studia Fennica Folkloristica, Helsinki: Finnish Literature Society, 89–109.

Koskinen, Inkeri & Mäki, Uskali. 2016. Extra-academic transdisciplinarity and scientific pluralism: What might they learn from one another? The European Journal of Philosophy of Science 6:3, 419–444.

Koskinen, Inkeri. 2015. Researchers Building Nations: Under what conditions can overtly political research be objective? In U. Mäki, S. Ruphy, G. Schurz and I. Votsis (eds.), Recent Developments in the Philosophy of Science: EPSA13 Helsinki. Cham: Springer, 129–140.

Koskinen, Inkeri. 2014. At least Two Concepts of Culture. Folklore 125:3, 267–285.

Koskinen, Inkeri. 2014. Critical Subjects: Participatory Research Needs to Make Room for Debate. Philosophy of the Social Sciences, 44:6, 733–751.

Koskinen, Inkeri. 2014. Alkuperäiskansojen tieto tutkimuksessa: tieteenfilosofinen näkökulma. [Indigenous knowledge in scientific research.] P. Hämeenaho and E. Koskinen-Koivisto (eds.), Moniulotteinen etnografia [Multiform ethnography]. Helsinki: Ethnos, 128–152.

Koskinen, Inkeri. 2011. Seemingly Similar Beliefs: A Case Study on Relativistic Research Practices. Philosophy of the Social Sciences 41:1, 84–110.

BOOKS AND VOLUMES

Ludwig, David, Koskinen, Inkeri, Mncube, Zinhle, Poliseli, Luana, and Reyes-Galindo, Luis (eds.). 2021. Global Epistemologies and Philosophies of Science. Routledge.

Haaparanta, Leila, Koskinen, Inkeri, and Toppinen, Teemu. (eds.) 2021. Proceedings of the Annual Colloquium of the Philosophical Society of Finland 2020 (FiPhi 2020). Acta Philosophica Fennica XCVII. Helsinki: the Philosophical Society of Finland.

Raatikainen, Panu, Bergman, Mats, and Koskinen, Inkeri (eds.) 2021. Ajatus 78. Helsinki: the Philosophical Society of Finland. 334 p.

Laitinen, Arto, Bergman, Mats, and Koskinen, Inkeri (eds). 2020. Ajatus 77. Helsinki: the Philosophical Society of Finland. 448 p.

Laitinen, Arto, Bergman, Mats, and Koskinen, Inkeri (eds). 2019. Ajatus 76. Helsinki: the Philosophical Society of Finland. 389 p.

Laitinen, Arto, Bergman, Mats, and Koskinen, Inkeri (eds). 2018. Ajatus 75. Helsinki: Philosophical Society of Finland. 537 p.

Koskinen, Inkeri. 2015. Villi Suomen historia: Välimeren Väinämöisestä Äijäkupittaan pyramideihin. [The Wild History of Finland: From Väinämöinen at the Mediterranean to the pyramids of Äijäkupittaa. A popular book on pseudohumanities and demarcation.] Helsinki: Tammi.

Hacking, Ian. 2009. Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? [The Social Construcion of What?] Translated by Inkeri Koskinen, Tampere: Osuuskunta Vastapaino.

Virno, Paolo. 2006. Väen kielioppi: ehdotus analyysiksi nykypäivän elämänmuodoista [Grammatica della moltitudine: Per una analisi delle forme di vita contemporanee]. Translated by Inkeri Koskinen. Helsinki: Tutkijaliitto.

Salminen, Antero. 2005. Pääjalkainen: kuva ja havainto [collection of essays about art education]. Edited by Inkeri Koskinen. Helsinki: University of Art and Design.

Todd, Emmanuel. 2003. Imperiumin jälkeen [Après l’empire]. Translated by Inkeri Koskinen. Helsinki: Rasalas.

NON-REFEREED ARTICLES

Rolin, Kristina, Inkeri Koskinen, Jaakko Kuorikoski, and Samuli Reijula. 2023. Social and cognitive diversity in science: introduction. Synthese 202, 36.

Koskinen, Inkeri. 2022. Engaging or not engaging with transdisciplinary research: on methodological choices in philosophical case studies. In G. Heinzmann and B. Löwe (eds.) Comptes Rendus de l’Académie de Philosophie des Sciences 1: Science’s Voice of Reflection. Académie Internationale de Philosophie des Sciences (AIPS), 59–74.

Koskinen, Inkeri. 2022. A useful overview of contemporary debates about scientific objectivity. Metascience.

Koskinen, Inkeri and Ludwig, David. 2021. Philosophy or Philosophies? Epistemology or Epistemologies? In Ludwig, D., Koskinen, I., Mncube, Z., Poliseli, L. and Reyes-Galindo, L. (eds.), Global Epistemologies and Philosophies of Science. Routledge, 15–25.

Koskinen, Inkeri and Rolin, Kristina. 2021. Structural epistemic (in) justice in global contexts. In Ludwig, D., Koskinen, I., Mncube, Z., Poliseli, L. and Reyes-Galindo, L. (eds.), Global Epistemologies and Philosophies of Science. Routledge, 115–125.

Koskinen, Inkeri. 2021. Kannattaako tieteellisestä objektiivisuudesta puhua? Areiopagi 10.8.2021.

Koskinen, Inkeri. 2021. Emancipatory Activist Movements Can Build Collective Intellectual Self-Trust—But Not Always in Ways We Would Like. Social Epistemology Review and Reply Collective 10:2, 21–26.

Koskinen, Inkeri. 2019. Relativism in the Philosophy of Anthropology. In Kusch, M. (ed.), The Routledge Handbook of Philosophy of Relativism. London and New York: Routledge, 425–434.

Koskinen, Inkeri. 2019. Antihumanismi, posthumanismi ja humanistiset tieteet. [Antihumanism, posthumanism and the humanities.] Niin & näin 19:1.

Koskinen, Inkeri. 2019. Elitistisen sivistyshumanismin puolustus [book review]. Tiedepolitiikka 2019:1.  

Rusanen, Anna-Mari and Koskinen, Inkeri. 2018. Tiede, tekoäly ja tiedolliset riskit. [Science, AI, and epistemic risks]. Futura 37:4, 47-52.

Koskinen, Inkeri. 2018. Että maailma muuttuisi paremmaksi [So that the world would become a better place] In Lähde & Vehkoo (eds.) Jakautuuko Suomi? [Is Finland becoming divided?] Helsinki: Into.

Koskinen, Inkeri. 2017. Pääkirjoitus: Punkit foliossa ja luottamus tieteeseen. [Editorial: Ticks in foil and trust in science]. Tieteessä tapahtuu 35:4, 1–2.

Koskinen, Inkeri. 2017. Not-So-Well-Designed Scientific Communities. Social Epistemology Review and Reply Collective 6:10, 54–58.

Koskinen, Inkeri. 2016. Miten humanistinen tutkimus vaikuttaa yhteiskunnassa? [What is the societal impact of humanities research?] Tiedepolitiikka 4/2016.

Koskinen, Inkeri. 2016. Tietysti se on totta – sitähän on tutkittu! [Of course it is true – it has been studied!] Suomen Kuvalehti 48/2016.

Jukola, Saana and Koskinen, Inkeri. 2013. Helen Longino tieteiden rajalinjoilla. [Interview with Helen Longino.] Niin & näin 13:3.

Koskinen, Inkeri. 2012. Ymmärtäminen tämän päivän alkuperäiskansatutkimuksessa. [Understanding in Indigenous studies.] In Ymmärrys, edited by Valtteri Viljanen, Helena Siipi ja Matti Sintonen. Turku: University of Turku.

Koskinen, Inkeri. 2010. Intiaanikreationistit ja tiedollisen relativismin kauhistus. [American indian creationists and the horror of epistemic relativism.] Niin & näin 17:1.

Koskinen, Inkeri. 2008. Pitäisikö turvautua kulttuuriperinteisiin? [Should we resort to tradition?] In Vadén, Tere (ed.) Linkolan ajamana. Helsinki: Like.

Koskinen, Inkeri. 2008. ‘Kulttuuri’ – käsite työkaluna. [“Culture” – a concept as a tool.] Niin & näin 14:2.

THESIS

Koskinen, Inkeri. 2015. Changing Research Communities: Essays on Objectivity and Relativism in Contemporary Cultural Research. Helsinki: Philosophical Studies from the University of Helsinki 47. Doctoral dissertation.

SELECTED NON-ACADEMIC TRANSLATIONS

Malvaldi, Marco. 2015. Kolmen kortin temppu [Il gioco delle tre carte]. Translated by Inkeri Koskinen. Helsinki: Tammi.

Malvaldi, Marco. 2014. Viiden korttipeli [La briscola in cinque]. Translated by Inkeri Koskinen. Helsinki: Tammi.

Stoker, Bram. 2012. Draculan vieras ja muita kauhukertomuksia [Dracula’s Guest and Other Weird Stories]. Translation and foreword by Inkeri Koskinen. Helsinki: Tammi.

Brontë, Charlotte. 2009. Professori [The Professor]. Translation and foreword by Inkeri Koskinen. Helsinki: Tammi.

Austen, Jane. 2009. Uskollinen ystävänne: kootut kertomukset [Your faithful friend; a collection of juvenilia]. Selection, translation and foreword by Inkeri Koskinen. Helsinki: Tammi.

Alcott, Louisa M. 2005. Naamion takana: kootut kertomukset [Behind a mask; a collection of short stories]. Selection, translation and foreword by Inkeri Koskinen. Helsinki: Helmi.